fbpx
AaskliniekBank AnglerFishing TipsHow ToUncategorized

Briljante ‘Backing’ Aanbieding

Alhoewel ‘backing’ deesdae minder gebruik word as so 5 tot 10 jaar gelede, is dit steeds ‘n aas of gedeelte daarvan wat baie goeie resultate kan oplewer – veral groter vis van 3kg en meer, gesien uit ‘n kompeterende oewerhengel perspektief. Verskillende tipes ‘backing’: Hieronder het ‘backings’ soos byvoorbeeld die Vla-, Fluorescein Karamel-, Mieliepap- en…

Exclusive to Premium Members only – Get a 14-Day Free Trial Now!

Become a member today starting from R49.00 per month and you’ll receive unlimited access to all the content from The Bank Angler, Tight Lines, The Carp Angler and The Bass Angler. Membership also includes exclusive videos and free access to our member’s only events and much more!

Log In Become a Member

Close