fbpx
Bank AnglerFishing Tips

Die Tegniese Debat – Die elemente van ‘n strop…

Deur: Andries Maree en Schalk van Breda

Die oogmerk van die reeks is om varswater oewerhengel tegnies te benader. Dit sal ons in staat stel om die redes te vind waarom seker items, tegnieke, metodes, ensovoorts beter werk as ander. Ons gaan hengelgerei, tegnieke, metodes, aassoorte en konsentrate met mekaar te vergelyk, bestudeer en bespreek. Vir hierdie onderwerp reeks het ons gebruik…

Exclusive to Premium Members only – Get a 14-Day Free Trial Now!

Become a member today starting from R49.00 per month and you’ll receive unlimited access to all the content from The Bank Angler, Tight Lines, The Carp Angler and The Bass Angler. Membership also includes exclusive videos and free access to our member’s only events and much more!

Log In Become a Member

Close