fbpx
Bank AnglerFishing TipsSeasonal Strategies

Hoe Wind Hengel Beïnvloed

Deur: Dr. Gareth Coombs

Daar is ‘n oer-oue debat onder hengelaars rondom die vraag of die windrigting ‘n invloed het op hoe aktief vis sal byt. Sommige hengelaars glo vas die vis sal net byt as die wind uit ‘n sekere rigting kom terwyl ander nou weer glo dit maak nie saak nie.

Hierdie tipe gesprekke is meer algemeen onder soutwater hengelaars, maar wind kan ook ‘n baie groot invloed hê op jou oewerhengel sukses. Een ding is egter verseker –  wind is amper ‘n altyd teenwoordige element tydens hengel!

Meeste damme sal ‘n oorheersende wind patroon wys, en dit baat hengelaars om navorsing te doen oor watter rigting die wind meestal waai by hul gunsteling waters. Die effek van sulke wind is dat oppervlak strome binne die boonste waterkolom vorm en in die rigting van die wind begin vloei. Omrede the boonste waterkolom ook warmer is, vorm dit ‘n beweeglike laag water wat saam met die wind beweeg. Sulke oppervlak strome kan wissel in terme van hoe diep hulle in die water kolom in strek, maar ‘n belangrike gevolg van die teenwoordigheid van hierdie strome is dat ‘n wye verskeidenheid organiese materiaal, insekte en inseklarwes asook plankton saam met die stroom vervoer word en dan begin konsentreer na aan aan die oewer.

OPPERVLAKSTROME
Oppervlakstrome beinvloed ook die suurstof inhoud van die water. Tydens hoë wind toestande word die water gedurig omgedolf deur klein golfies en stroombewegings. Dit veroorsaak dat baie van die suurstof wat daarin oplos vinnig na dieper lae versprei word. Suurstof word ook deur hierdie stroombewegings na dieper waterlae toe beweeg. So ‘n toename in suurstof is altyd voordelig weens dit vis aanmoedig om te wei deur hull metaboliese tempo te verhoog.

Sterk wind wat parallel aan die oewer waai vorm swak strome wat dwars vloei en hengel moeiliker kan maak.

Op ‘n groot skaal beinvloed windrigting die eintlike sirkulasie en periodiese omkeer van die hele waterkolom binne ‘n dam. Die algehele water massa van ‘n dam is eintlik baie dinamies. Dus, wanneer die wind in die rigting waai van die oewer waarvan jy hengel, beweeg ‘n stroom oppervlak water gedurig na jou toe. Omdat hierdie water nie op die land op kan vloei nie, word dit na aan die oewer weer onder die boonste laag ingedruk soos meer water voordurend van agter af inkom. Dit het dan die effek dat die water dan weer ‘n stadige terugstroom ontwikkel wat onder die boonste water kolom in die teenoorgestelde rigting weg vloei. Hierdie terugstroom vervoer dan weer fyn silt partikels, plankton, inseklarwes ens. terug na die dieper water lae. Hierdie gedurige omkering en opwelling van water is baie stadiger in meeste damme as in die see, maar dit het ‘n baie groot bydrae tot die waarneming dat meeste van die produktiwiteit in ‘n dam redelik na aan die oewer geskied. Dit is hierdie areas wat krities is vir die oorlewing van vis.

Daar is menige voordele om reguit in die wind in te hengel. Die klein golfies en strome wat gevorm word verhoog die suurstof in die water en vervoer kos na sulke oewers.

Baie hengelaars glo, en met goeie rede, dat om in die wind in te hengel is meer effektief. Hierdie redenering is meerendeels waar, omrede verskeie gebeurtenisse wat voorheen bespreek is, veral die die vervoer van kos, en toename in suurstof konsentrasie wat toeneem aan die oewer waarna die wind waai.  Dit is egter nie te sê dat vis nie ook sal wei in areas waar die wind weg van die oewer waai of waar dit stiller is nie. Somtyds het hengelaars geen ander keuse as om wind-af te hengel en dan die beste van so situasie te maak.

 Een aspek van wind wat onmiddelik die water beinvloed is dat dit wind baie keer slegte weerstoestande aankondig. Sterk winde word dikwels ondervind voor ‘n koue front of donderstorms en reën. Onder sulke omstandighede sal die byt tempo dikwels gou toeneem ‘n dag of so voor die koue front en daarna weer skielik daal tydens die front. Daar is nie veel wat hengelaars aan hierdie verskynsel kan doen nie.

Wind is dikwels ‘n aanduier van aankomende swak weersomstandighede. Op hierdie foto kan die wolke in die agtergrond gesien word soos die wind sterkte begin toeneem.

Om die presiese uitwerking van wind op ‘n sekere dam te bepaal is moeilik. Dit is weens die feit dat daar soveel verskillende aspekte is wat die wind rigting kan beinvloed. Een van hierdie aspekte is die vorm van die oewer. In groot oop damme soos Gariep is daar min hoë plantegroei rondom die oewer wat wind kan demper of die rigting kan beinvloed. Die groot water oppervlak van hierdie damme veroorsaak ook dat die wind oor ‘n groot gelyke oppervlak beweeg en dus redelike reguit oppervlak strome vorm.  Sommige damme is in meer bergagtige gebiede geleë en natuurlike landvorme soos kranse, hoë bome en klein heuwels veroorsaak dat die invloed van wind baie meer onvoorspelbaar kan wees.

Die voorafgaande gesprek bespreek slegs sommige van die meer belangrike aspekte van wind tydens hengel en daar is nog ander invloede wat ek nog nie in hierdie artikel kan inpas nie. Sonder twyfel is plaaslike kennis baie waardevol en hengelaars wat oplet hoe die windrigting hull hengel beinvloed sal beslis hul gemiddelde sukses verbeter.

Tags
Close