fbpx
Bass AnglerColumnsLatest IssueVenues

Ons keer terug na Rust de Winterdam

Ons was jare laas by Rust de Winter en kon dit nie meer langer verduur nie. Woorde: martin Engelke

Die skrywer met ‘n gesonde “keeper”. Die viskwaliteit het verbeter, maar terselfdertyd is die vrywillige kompetisie moratorium gelig, welke kompetisies die hengelkwaliteit laat afneem het. Visstropers word ook nie van blaam onthef nie. Ons vors na of daar enige byeenkomste is vir die Saterdag en vind niks. Dit is eintlik die hoofrede hoekom ons daar…

Exclusive to Premium Members only – Get a 14-Day Free Trial Now!

Become a member today starting from R49.00 per month and you’ll receive unlimited access to all the content from The Bank Angler, Tight Lines, The Carp Angler and The Bass Angler. Membership also includes exclusive videos and free access to our member’s only events and much more!

Log In Become a Member

Related Articles

Close