Archive

Laat winter babers op vlieg

Laat winter babers op vlieg

Op ‘n laat Sondagaand in Augustus kry ek ‘n Whats App boodskap van my goeie vriend Ockie Schoeman, met ‘n…
Winter hardbait – one-two punch

Winter hardbait – one-two punch

Late than usual rains across the country have kept bass shallower for longer, but they’re also tougher to catch.  …
Bass Do Feed In Winter –

Bass Do Feed In Winter –

In the dead of winter, it seems to make little sense to venture out for bass fishing, but there are…
60 Jaar Terug… | 60 Years Ago…

60 Jaar Terug… | 60 Years Ago…

Hier is uitreksels van die Mei uitgawe van 1960 as deel van ons herdenking van die tydskrif se sestigste verjaardag.
Bote & Oewerhengel

Bote & Oewerhengel

In hierdie artikel is die fokus op ‘n boot tydens oewerhengelsessies. Dit beteken dat die hengelaar enige soort boot gebruik…
Back to top button